Fonden til Fremme af

Antroposofisk Kulturel Virksomhed


Oktober 2017

Projekter vi har støttet i 2017


Vi er meget glade for den opbakning vi har mødt, og vi ser det som en anspore i det videre arbejde. I år har vi støttet følgende projekter:


  • Eurytmi, flere projekter.

  • Sophia seminar "I gang igen" efteruddannelse for lærere 1.-3.aug 2016

  • Sangprojekt vedrørende ”den legemsfrie tone”

  • Kristensamfundet, nyindretning af lokale

  • Perseusgruppens hus, kulturhus i København

  • Vitalitet” forskningsprojekt Jens Otto Andersen.


Som man kan forstå, har vi støttet en meget bred palet af antroposofiske projekter. Det gør vi også meget gerne i de næste år, hvis vi får indtægter at gøre det for.

Derfor er alle bidrag til fonden meget kærkomne.

Vores bank-konto er Reg 8401 konto 1021106.